מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל  המרכז לחקר הזיקנה משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל
דלג על בר עליון
בר עליון

פרסומים נוספים

ממצאים נבחרים על הקשישים עולי בריה"מ לשעבר שעלו מאז 1990, על פני זמן - לקט לוחות

באר, ש.; שנור, י.; ברודסקי, ג'.
מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים, 2011

מטפלים בזקנים ללא תמורה כספית - לקט לוחות

שנור, י.
ממצאים מהסקר החברתי 2006
מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים, 2009

הקשישים בישראל: מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים, משפחתיים וכלכליים לאורך הזמן

ברודסקי ג'.; שנור י.; באר ש.; קוסמרסקי ד.
ניתוח נתונים ממפקדי האוכלוסין והדיור 1995-1961
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים, 2007

לא על הלחם לבדו - דפוסי פנאי בקרב הקשישים בישראל, 2004 - לקובץ המלא

באר, ש.
מתוך: מסר לעניין – כתב העת של העמותות למען הזקן ומרכזי היום לקשיש בישראל, גליון 27, כסלו תשס"ז, דצמבר 2006

הקשישים בישראל היום ובעתיד: אוכלוסייה, אומדני מוגבלות ואומדני צרכים לשירותים נבחרים

באר, ש.
מסמך רקע בעבור תכנית החומש השמיני של אשל לשנים 2010-2006, מתוך: אשל – תכנית החומש השמיני 2010-2006. אשל, ירושלים 2006

הקשישים העולים מברית-המועצות לשעבר – תמונת מצב עכשווית - לקובץ המלא

באר, ש.
מתוך: מסר לעניין – כתב העת של העמותות למען הזקן ומרכזי היום לקשיש בישראל, גליון 23, אלול תשס"ה, ספטמבר 2005

ניצולי שואה יוצאי אירופה בישראל: צרכים לטיפול סיעודי בבית בהווה ובעתיד - לקובץ המלא

ברודסקי, ג'.; באר, ש.; שנור, י.
ניצולי שואה יוצאי אירופה בישראל: צרכים לטיפול סיעודי בבית בהווה ובעתיד, גרסה מעודכנת, מאיירס-ג'וינט- מכון ברוקדייל, ירושלים, 2005 (אנגלית)

מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך, 2000 ומגמות בדפוסי המיסוד של הקשישים, 2000-1983

באר, ש.
מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך, 2000 ומגמות בדפוסי המיסוד של הקשישים, 2000-1983
פרסום מספר דמ-04-429. מאיירס-ג'וינט- מכון ברוקדייל, ירושלים, 2004.

מבקרים במרכזי יום לקשישים – ממצאים ממפקד ארצי

באר, ש.
פרסום מספר דמ-98-283. ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים, 1998
בניית אתרים
דלג על בר תחתון
בר תחתון
עבור לתוכן העמוד