מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל  המרכז לחקר הזיקנה משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל
דלג על בר עליון
בר עליון

הקשישים בישראל: מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים, משפחתיים וכלכליים לאורך הזמן

ניתוח נתונים ממפקדי האוכלוסין והדיור 1995-1961

ברודסקי ג'.; שנור י.; באר ש.; קוסמרסקי ד.,

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים, 2007

בניית אתרים
דלג על בר תחתון
בר תחתון
עבור לתוכן העמוד